Eesti Keskkonnauuringute Keskuse väljavõte Eestis kasutatavatest pestitsiididest ja nende ohtudest

http://2013-2016.mesindusprogramm.eu/sites/default/files/laine_parts_14-02-15_paide_ekuk_pestitsiidide_kogemus_pr-10-1.3-12.pdf