Kogemusnõustamise teenus 

Mittetulundusühing T&T Teraapia MTÜ (ehk Teekonna ja Tegevuste Teraapia MTÜ (edaspidi: Selts) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

Kogemusnõustamist osutatakse individuaalselt, gruppidele ja organisatsioonidele.

Individuaalsed ja grupisisesed kogemusnõustamise teemad:
  • suhtlemine, suhted, lahutus, lein;
  • kriisid, vägivallajuhtumid;
  • töötus, ületöötamine, läbipõlemine;
  • šokk, vapustus, katarsis;
  • ärevus-, paanikahäire.

Töö gruppide- ja organisatsioonidega:
  • suhtlemine, suhted, läbirääkimised;
  • müük, turundus; 
  • seminaride, konverentside korraldamine, läbiviimine;
  • ületöötamine, läbipõlemine.
ttteraapia [@] gmail.com   *  Telefon  *  Skype  *  +372 522 5004