BactoMix 5
Taimejääkide lagundaja ja N-P bakterkogum

Lubatud mahepõllumajanduses!

BactoMix 5 soodustab taimejäänuste lagunemist ning samal ajal pidurdavad bakterite elutegevuse käigus tekkivad antibiootilised ained taimehaigusi põhjustavate mikroorganismide arenemist.
BactoMix 5 soodustab taimede arenemist, kuna aitab fikseerida bioloogilist lämmastiku ja suurendada taimedele omastatava fosfori kogust mullast.

BactoMix 5 on 5-st bakterist koosnev mikroorganismide kompleks:
* Bacillus subtilis V-845 D
* Bacillus subtilis
* V-843 D 
* Pseudomonas aurantiaca (pärsib patogeensete mikroorganismide arengut ja aktiivselt lagundab taimede jääke)
* Brevibacillus sp (soodustab taime arengut, seob bioloogilise lämmastiku)
* Bacillus megaterium (suurendab mullast fosfori kättesaadavust ja aitab mulla kooslust parandada puhastades seda mürgistest ainetest nn pestitsiidid jms lisaained)

Bakterite kompleks lagundab aktiivselt taimede jäänuseid, samas nende elutegevuse käigus tekkivad antibiootilised ained pidurdavad taimehaigusi põhjustavate mikroorganismide arenemist. 
Mikro-organismid soodustavad taimede arenemist, kuna aitavad fikseerida bioloogilist lämmastiku ja suurendada taimedele omastatava fosfori kogust mullast.

Kasutamine
BactoMix 5 pritsitakse jahedamale mullale, soovitavalt pilves ilmaga, vältides otsest päikesekiirgust. Võib kasutada koos lägalaotusega. Pritsimise ajal peab muld olema niiske.
Mullapinnale pritsides tuleb pritsimislahus võimalikult kiirelt viia 10-12 cm sügavusele mulda. Soovitav mullaniiskus peaks olema vähemalt 60% ja mullatemperatuur +5 °C.

Kulunorm
0,5-1,0 l/ha, lahustades 100-200 l vees

Bakterite; tiitrite hulk
5-6 x 10 (9) kolooniat milliliitri kohta (so kuni 60 000 tiitrit/l kohta)
Pakend 20 l

Valmis lahust mitte seisma jätta vaid kasutada ära esimesel võimalusel samal päeval! 
Valgevene põld- ja labori katsed 2016. aastal.
Kontrolé ehk pritsimata ala võrdluses pritsitud alaga, kus tooteks kasutati BactoMix 5